etusivu

tavoitteet

organisaatio

hankkeet

ideapankki

tapahtumakalenteri

linkit

palaute

Katekismus (ev.lut.)


Katekismus -mainosbanneri

Kuva katekismuksen kannestaEvankelis-luterilaisessa kirkossa riemuvuoden keskeinen hanke on uusi Katekismus eli kristinoppi. Se jaettiin riemuvuoden lahjana kaikkiin talouksiin, joissa on ev.lut. kirkkoon kuuluva henkilö. Katekismus kertoo tiivistetyssä muodossa, mitä ev.lut. kirkko opettaa Jumalasta, kristillisestä uskosta ja hyvästä elämästä.

Helsingin hiippakunnan piispa Eero Huovinen on kirjoittanut Katekismuksen pohjatekstin, joka noudattaa rakenteeltaan Martti Lutherin Vähää katekismusta. Kirjan ytimen muodostavat kymmenen käskyä, uskontunnustus (uudelleen suomennettuna) ja Isä meidän -rukous selityksineen. Erikseen käsitellään kastetta, ehtoollista, Raamattua, rippiä ja rukousta.

Kirkolliskokous hyväksyi Katekismuksen suomenkielisen ja ruotsinkielisen tekstin marraskuussa 1999. Kirjan ulkoasun kuvituksineen on suunnitellut Editan graafikko Petteri Kivekäs yhteistyössä riemuvuoden katekismustyöryhmän kanssa.

Kirkkohallitus teki kustannussopimuksen Oy Edita Ab:n kanssa. Painos oli hieman yli 2,5 miljoonaa kappaletta, josta noin 150 000 ruotsinkielisiä.

Sokeille ja vaikeasti heikkonäköisille on tuotettu Katekismus suomeksi ja ruotsiksi kolmena versiona: pistekirjoituksella, isokirjoituksella ja äänikirjana.

Jakelu alkoi 17.9.
Katekismuksen jakelu aloitettiin koko kirkossa samana päivänä, sunnuntaina 17.9. Monet seurakunnat järjestivät tuolloin Katekismuksen käyttöönottojuhlia ja muita tempauksia.

Seurakunnat päättivät itse jakelutavan. Noin 300 seurakunnassa jakelu hoidettiin ovelta ovelle, seurakuntien tilaisuuksissa tai muuten henkilökohtaisesti. Toinen puoli seurakuntia hoiti jakelun postin välityksellä joko osoitteellisena joukkokirjeenä seurakunnan "jäsentalouksiin" tai osoitteettomana joukkojakeluna alueen kaikkiin koteihin. Postijakelu tapahtui 18-22.9. välisenä aikana. Kaikki evankelis-luterilaisen kirkon piispat olivat allekirjoittaneet saatekirjeen Katekismukselle.

Syyskuun 17. päivänä julkistettiin myös Katekismuksen verkkoversio, joka noudattaa painetun Katekismuksen ulkoasua. Nettikatekismus on suomeksi osoitteessa www.evl.fi/katekismus ja ruotsiksi osoitteessa www.evl.fi/svenska/katekes.

Katekismuksen jakelua siivitettiin aktiivisella tiedottamisella ja julkisuuskampanjalla syyskuun alkupuoliskolla. Kampanja sisälsi televisiomainoksia MTV3:ssa ja Nelosella, radiomainoksia Radio Novassa ja Classic FM:ssa sekä printtimainoksen muutamassa aikakauslehdessä. Katekismusta mainostettiin myös Internetissä Soneraplaza, msn.fi ja Saunalahti.fi -verkkopalveluissa. Kampanjan tavoitteena oli herättää kiinnostusta koteihin jaettavaa Katekismusta kohtaan niin että siihen tartuttaisiin ja se luettaisiin.

Julkisuuskampanjaan kuuluvat myös Katekismus-palstanpäät ja -ilmoituspohjat, joita on seurakuntien ja tiedotusvälineiden saatavana maksutta osoitteesta www.credo.fi (palvelussa valitaan Imagebank, lehdistöpalvelu ja Kirkon tiedotuskeskus). Graafista aineistoa on sekä mustavalkoisena että värillisenä suomeksi ja ruotsiksi.

Katekismuksen käyttöön ohjaavaa materiaalia:

 • Kristillinen opintokeskus:
  • Netti-katekismus
  • Katekismusmietiskely - lyhyt mietiskelyohje
  • Katiska - pienryhmämateriaali Katekismuksen tutustumista varten
  • Aikuisten jatkorippikouluineisto "Nyt ja aina"
  • Katekismus-menu - Katekismuksen käyttöideoita

 • Kirkon tiedotuskeskuksen av-toimitus:
  10-osainen video kymmenestä käskystä koulujen ja rippikoulujen käyttöön.

  Tilaukset: Kirkkohallituksen julkaisumyynti, p. 09-1802 380.

Katekismus -mainosbanneri
Katekismuksen verkkomainontaa varten on laadittu ao. mainosbanneri. Sen voi sijoittaa maksutta esimerkiksi seurakunnan omien sivujen yhteyteen. Koodinpätkänä voi käyttää esimerkiksi seuraavaa:
<a href="http://www.evl.fi" target="_top"><img

src="http://www.riemuvuosi2000.fi/katekismusbanneri468x60.gif"

 width=468 height=60 border="0" alt="Katekismusbanneri"></a>

Katekismusbanneri

Bannerista voi tehdä suoran linkin Katekismuksen verkkoversioon osoitteessa http://www.evl.fi/katekismus.

Sivun alkuun


Riemuvuosi 2000 - Toivon vuosi Jubelåret 2000 - Hoppets År
Suomen kristilliset kirkot ja yhteisöt Finlands kristna kyrkor och samfund

Sähköposti: tuula.lonkainen@evl.fi

Wednesday, 27-Dec-2000 12:16:32 EET